Tag Archives: Italijanščina

Storitve

Italijanščina

Glede naglašenih samoglasnikov: »i« se v italijanščini izgovarja tako kot v slovenščini, »e« pa se izgovarja ozko, kot recimo v slovenščini »reka«. »A« izgovarjamo široko kot v knjižni slovenščini, »o« p’a ozko ali široko. »U« se izgovarja enako kot v slovenščini. read more »