Tag Archives: krediti

Storitve

Krediti

Krediti oziroma posojila so materialna sredstva, ki jih da upnik dolžniku z obveznostjo kasnejše vrnitve. Krediti so torej vrste dolga (hitri krediti, dolgoročni krediti …) in predstavljajo materialna sredstva, ki jih posojilodajalec izroči posojilojemalcu, ki se zaveže ta sredstva vrniti. Vračilo je lahko v enem ali več obrokih. Posojila se običajno vračajo skupaj z obrestmi, ki so nekakšno nadomestilo za uporabo denarja.

read more »